تصویر
تصویر
تصویر

طرح یک تیم

زهرا محمدی

مدیرعامل

رضا ظاهر

توسعه دهنده

لیلا حمیدی

طراح سایت

مریم محمدی

طراح وب

مریم کاظمی

توسعه دهنده

مریم باقری

مدیرعامل